• »»

  • Apr 23 2018
  • ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: 832 | تاریخ انتشار: مرداد ۱۹, ۱۳۹۴ - | تعداد بازدید: 1819

فهرست پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در سند بودجه ۹۴

فهرست طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي مجوز ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده(215) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع ردیف (11)

استفاده از تسهیلات مالی خارجی و داخلی برای طرح های مندرج در این جدول امکان پذیر بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند در سقف اعتبارات موردنیاز برای اجرای آنها براساس مجوز کمیسیون ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماید.

 

ردیفعنوان طرحدستگاه اجرایی
1مطالعه و اجراي ساختمان سد مخزنی فینسکوزارت نیرو
2احداث آزادراه لامرد – پارسیانوزارت راه وشهرسازي
3مشارکت در احداث آزاد راه قائم شهر – ساريوزارت راه وشهرسازي
4احداث تونل محور الشتر – بروجردوزارت راه وشهرسازي
5افزایش حجم عملیات ایجاد تاسیسات فاضلاب اصفهان(قهجاورستان)وزارت نیرو
6احداث آزاد راه همدان – کرمانشاهوزارت راه وشهرسازي
7احداث راه فرعی خشت - وحدتیه – شبانکارهوزارت راه وشهرسازي
8نیروگاه برق آبی ارسوزارت نیرو
9بهسازي محور آغار هنگاموزارت راه وشهرسازي
10نیروگاه تلمبه ذخیره اي سیمرهوزارت نیرو
11نیروگاه تلمبه ذخیره اي رودبار لرستانوزارت نیرو
12تبدیل محور فرعی شیراز - خرامه به راه اصلیوزارت راه وشهرسازي
13بهسازي محور زرند – کوهبنانوزارت راه وشهرسازي
14احداث قطار سریع السیر تهران – مشهدوزارت راه وشهرسازي
15احداث محور خلخال – پونلوزارت راه وشهرسازي
16احداث ساختمان آمفی تأتر دانشگاه تفرشدانشگاه تفرش
17مطالعه و احداث دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه رازي کرمانشاهدانشگاه رازي کرمانشاه
18احداث دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان - بهداشت و درمان
19احداث دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهروددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان
20احداث دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه سیستان و بلوچستان
21توسعه سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان
22احداث دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان
23سازمان و ادارات مرکزي دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان
24احداث دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان
25احداث بیمارستان 64 تختخوابی محمدیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
26احداث بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان البرز (الوند)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
27طرح احداث بیمارستان 32 تختخوابی سیب وسوراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
28احداث بیمارستان 160 تختخوابی فردیسدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
29توسعه فیزیکی بیمارستان امام حسین (ع) شاهروددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
30احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- اصفهانسازمان قضایی نیروهاي مسلح
31احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- تهرانسازمان قضایی نیروهاي مسلح
32احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- البرزسازمان قضایی نیروهاي مسلح
33مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی چرامدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
34احداث بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان اناردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان رفسنجان - بهداشت و درمان
35احداث بیمارستان جایگزین 96 تختخوابی لامرددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
36احداث ساختمان استانداري لرستانوزارت کشور
37احداث بیمارستان 64 تختخوابی ارسنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
38احداث بیمارستان 160 تختخوابی مرودشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
39احداث بیمارستان 32 تختخوابی بهمنیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
40احداث بیمارستان 32 تختخوابی دنادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
41احداث بیمارستان 32 تختخوابی باشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان
42دو خطه کردن راه آهن قم -کاشان - بادرود - اردکان - یزد – بافقوزارت راه وشهرسازي
43احداث راه آهن حوزه نفتی خوزستان - به حوزه گازي فارسوزارت راه وشهرسازي
44بهسازي محور کوار- اکبر آباد - کوهنجانوزارت راه وشهرسازي
45احداث راه اصلی خرامه - به بزرگراه استهبان - نی ریزوزارت راه وشهرسازي
46چهار خطه کردن محور پلدختر - پل زالوزارت راه وشهرسازي
47مشارکت در احداث آزاد راه مشهد قوچانوزارت راه وشهرسازي
48چهارخطه کردن آستارا - نمینوزارت راه وشهرسازي
49اتصال آران - بید گل به محور قم - گرمساروزارت راه وشهرسازي
50احداث باند دوم اردبیل - سرچموزارت راه وشهرسازي
51مطالعه و احداث ساختمان مرکز آموزش عالی ممسنیدانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی ممسنی
52توسعه دانشکده علوم پایه دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
53احداث کتابخانه پردیس دانشگاه علم و صنعت بهشهردانشگاه علم و صنعت ایران
54احداث کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان
55مطالعه و احداث کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران – بهداشت و درمان
56احداث مرکز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهروددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود – بهداشت و درمان
57احداث کتابخانه مرکزي دانشگاه و سایت کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان
58احداث فاز دوم دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستاندانشگاه لرستان
59احداث دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - بهداشت و درمان
60احداث باند دوم مرند - جلفاوزارت راه وشهرسازي
61احداث ساختمان سد مخزنی شیووزارت نیرو
62شبکه جمع آوري، انتقال و تصفیه خانه شهر آبدانان (افزایش حجم عملیات طرح ایجاد طرح تأسیسات فاضلاب شهر دره شهر)وزارت نیرو
63بیمارستان 32 تختخوابی شرق اصفهان(ورزنه)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان
64مرکز درمانی سرطان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان
65احداث بیمارستان 160 تختخوابی دارابدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان
66راه سیاه منصور - آوج - هفت تپه - شوشوزارت راه و شهرسازي

نظرات بینندگاننظری ارسال نشده است

شما اولین نفر باشید که نظر ارسال می‌کنید!

نظر شما


نظرسنجی

  • اطلاع رسانی در چه زمینه ایی بیشتر مورد نیاز شماست؟ (حداکثر 2 گزینه)

    نمایش نتایج

    Loading ... Loading ...

سایر اخبار

پربيننده ترين مطالب